New Website!

Croeso i wefan newydd Dyffryn Clwyd

Our new website is live (finally!) over the next week it will fill up with content and it will continue to develop and grow over the months and years to come. For now, feel free to join us for worship on Sunday at 10:30am live on the webpage, or check out this week’s news and readings here!

Mae ein gwefan newydd yn fyw (o’r diwedd!) Dros yr wythnos nesaf bydd yn llenwi â chynnwys a bydd yn parhau i ddatblygu a thyfu dros y misoedd a’r blynyddoedd i ddod. Am nawr mae croeso i chi ymuno â ni i addoli ddydd Sul am 10:30 am yn fyw ar y dudalen we, neu edrychwch ar newyddion a darlleniadau’r wythnos hon yma!